Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Hakkında

“26/11/2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/09/2017 tarihli ve 2017/10975 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla”  kurulan Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, biri kuruluş aşamasında olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.